MENU
De organisatie

Een enthousiaste groep vrijwilligers

Stichting Neverland is in 1996 opgericht met als doel het organiseren van zomerkampen voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. De naam Neverland verwijst dan ook naar het land van Peter Pan, een droomwereld waar kinderen kind kunnen zijn en hun zorgen van alledag kunnen vergeten.

De stichting draait volledig op een team van dertig vrijwilligers, bestaande uit het bestuur en de vrijwilligers die jaarlijks het kamp draaien.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Neverland bestaat per oktober 2017 uit de volgende 6 vrijwilligers:

Nickie Groen, voorzitter
Inge Tensen, vice voorzitter
Annette van Baalen, secretaris
Mark Timmer, penningmeester
Niels Bloemen, algemeen bestuurslid
Danny Lie, algemeen bestuurslid

Het bestuur zorgt in aanloop naar het kamp voor het beheer van de financiën en administratie, het werven van fondsen, de werving en inschrijving van kinderen en vrijwilligers, het regelen van de accommodatie en benodigdheden op kamp en de coördinatie van grote activiteiten als een weekendje weg.

De vrijwilligers

Elk jaar draaien we met bijna dertig vrijwilligers het kamp voor ruim zestig kinderen. Hoewel veel vrijwilligers meerdere jaren meegaan, zoeken we jaarlijks nieuwe vrijwilligers om het verloop op te vangen.

De vrijwilligers zijn tijdens de voorbereiding verantwoordelijk voor het programma, thema en draaiboek. Tijdens de week zorgen zij er natuurlijk voor dat het kamp goed verloopt, maar nog belangrijker, dat het voor iedereen onvergetelijk wordt!

Het Neverland zomerkamp 2019 is van
zondag 4 augustus t/m zaterdag 10 augustus

Direct Inschrijven

“Neverland, het eiland van Peter Pan.
Een droomwereld waar kinderen kind mogen zijn
en hun zorgen van alledag kunnen vergeten.”

Ontwerp & realisatie
Regenmakers Reclamestudio