MENU
Inschrijven

Schrijf je in voor het Neverland zomerkamp

Hieronder kunt u zich inschrijven voor het komende kamp. Wij vragen u dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen, ook als uw kind al een keer eerder mee is geweest. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven adres. Uw inschrijving is echter pas definitief zodra het kampgeld betaald is. Hiervoor krijgt u een aparte mail met een betalingslink.

Persoonsgegevens

Geslacht: Jongen Meisje

Voor- en Achternaam Kind:
Geboortedatum:
Straatnaam & huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Naar welke groep gaat uw kind na de zomer?

Volgt u kind speciaal onderwijs? Ja Nee

Zo ja, welke?

Gegevens ouder/verzorger/contactpersoon

Naam:
Naam Instelling of Leefgroep (indien van toepassing):
Straatnaam & huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Nogmaals e-mailadres ter controle:

Voor onze website, folders en ander promomateriaal gebruiken wij graag actuele kampfoto’s. Mogen wij beeldmateriaal van uw kind gebruiken voor bovenstaande doeleinden?

Ja Nee

Hoe bent u bij stichting Neverland gekomen?

In Geval van Nood

In geval van nood hebben wij een kopie van de zorgverzekering nodig! U dient deze samen met het inschrijfformulier op te sturen. Graag willen wij u vragen hieronder polisnummer van de zorgverzekering van uw kind in te vullen.

PolisNummer:

Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen? Ja Nee

Zo ja, welke?

Waarom gebruikt uw kind medicijnen?

In welke docering en op welke tijden worden de medicijnen gebruikt?

Voeding

Is uw kind vegetarier? Ja Nee

Gebruikt uw kind bijzondere voeding? Ja Nee

Zo ja, welke?

Allergieën

Heeft uw kind last van Allergieen? Ja Nee

Zo ja, welke?

Bijzonderheden

Heeft uw kind een zwemdiploma?

Is uw kind overdag zindelijk? Ja Nee

Is uw kind 's nachts zindelijk? Ja Nee

Haalt u uw kind s'nachts uit bed om hem/haar te laten plassen? Ja Nee

Valt uw kind uit bed? Ja Nee

Aanvullende Gegevens

We willen u vragen bij de volgende vragen een korte beschrijving te geven van het gedrag van uw kind.

Heeft uw kind soms moeite met de omgang met andere kinderen? Zo ja hoe reageert hij/zij hier dan op? En hoe gaat u hiermee om?

Is uw kind soms angstig? Zoja hoe reageert hij/zij hier dan op? En hoe gaat u hiermee om?

Hoe reageert uw kind in nieuwe situaties? Hoe reageert hij/zij hierop en hoe gaat u hiermee om?

Hoe reageert uw kind in drukke situaties? Hoe gaat u hiermee om?

Hoe reageert uw kind als hij/zij boos is op een ander kind of op een volwassene?

Hoe reageert uw kind als hij/zij pijn heeft? Hoe gaat u hiermee om?

Heeft uw kind soms moeite om de uitleg van nieuwe dingen (bijvoorbeeld de uitleg van een spel) te begrijpen? Hoe reageert hij/zij als er dingen worden uitgelegd die hij/zij niet snapt? Hoe gaat u hiermee om?

Is uw kind soms moeilijk tot de orde te roepen? Zoja, hoe doet u dit dan en wat heeft u hierover met uw kind afgesproken?

Is uw kind wel eens weggelopen? Zoja hoe gaat u hiermee om?

Heeft u nog individuele afspraken gemaakt met uw kind die wij tijdens de kampweek na kunnen leven?

Controle dat je geen robot bent, vul in onderstaande veld het woord NEVERLAND in kapitalen in om het formulier te versturen:

  Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting Neverland

Wanneer is uw inschrijving definitief?

De inschrijving van uw kind is definitief wanneer het kampgeld op de rekening van Stichting Neverland is bijgeschreven. De kosten voor de kampweek bedragen € 90 of € 160 voor kinderen uit instellingen. Na inschrijving krijgt u per mail een bevestiging en betaalverzoek toegestuurd. Indien u deze niet binnen de termijn van vier weken ontvangt dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Voor aanvang van de kampweek krijgt u verdere informatie over de kampweek toegestuurd. Stichting Neverland stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of stuk gaan van meegebrachte eigendommen zoals kleding en dergelijke en we adviseren u om kleding te voorzien van de naam van uw kind en mobiele telefoons en andere elektronica niet mee te geven op kamp. Eveneens beroept Stichting Neverland zich op het feit dat ze kinderen mag weigeren zonder opgaaf van reden. Daarnaast behouden wij ons het recht voor kinderen te verzoeken vroegtijdig ons kamp te verlaten wanneer wij dit onvermijdelijk en noodzakelijk achten. Met het verzenden van dit inschrijfformulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en vrijwaart u stichting Neverland van de gevolgen van onjuiste verstrekking van bovenstaande gegevens.

Het Neverland zomerkamp 2023 is van
zondag 30 juli t/m zaterdag 5 augustus

Direct Inschrijven

“Neverland, het eiland van Peter Pan.
Een droomwereld waar kinderen kind mogen zijn
en hun zorgen van alledag kunnen vergeten.”

Ontwerp & realisatie
Regenmakers Reclamestudio